Arbejdskraft og udlændingepolitik

Arbejdskraft og udlændingepolitik hænger samme. For hvor skal hænderne komme fra? Ja vi kunne starte med at lade vær med at udvise dem. For igen og igen kan vi læse om skøre udlændingeregler, der spænder ben for folks liv – og for landets behov.

Senest er det Mariam, der læser på sosu-uddannelsen og arbejder frivilligt. Men Mariam skal udvises. Det er frustrerende at høre om og det er ikke første gang eller sidste gang, det sker. Flere af historierne har jeg fået fortalt ansigt til ansigt af Ben, Ayat, Marishaa, Zain, Nikolaj og Ala. Helt almindelige mennesker der sidder i urimelige situationer. Unge og ambitiøse mennesker og familier, der kæmper mod et kafkask systemdanmark.

Nogle af dem løber panden mod, det jeg vil kalde, knock out-regler, der målrettet og spidsfindigt diskvalificerer alt fra læger, social- og sundhedsassistenter til dygtige bankfolk. Det er mennesker der kan bidrage med kompetencer på områder, som der efterspørges i Danmark. Men det er også mennesker, som engagerer sig i foreningslivet, og som har fundet kærligheden i Danmark.

Fremfor urimelige know out regler, så er vores politik i Moderaterne, at et pointsystem skal være den metode, man bliver vurderet på. Særligt med vægt på god uddannelse, demokratisk tradition og faglige kvalifikationer på mangelområder. Måske lever man ikke op til en regel, men så kan man kompensere med flere point ved at leve op til en anden regel.

Flygtninge til Rwanda og flygtninge fra Rwanda.

Rwanda er en underlig enegang fra dansk side. Det virker mærkeligt, at ville sende flygtninge til et sted, som vi selv modtager kvoteflygtninge fra. Danmark skal modtage 200 kvoteflygtninge fra Rwanda i 2022. Det gjorde vi også i 2021 og 2020.

Naturligvis skal flygtningestrømme håndteres og begrænses. Målet må være, at ingen skal flygte. Men det er utopisk i et internationalt perspektiv. Vi kan internationalt arbejde for og håbe på at færre skal flygte. Men “hope is not a strategy”.

Vi skal derfor lægge et vedvarende pres på, at flygtninge skal fordeles ligeligt i EU. Vi skal også i internationalt regi arbejde for stabiliserende og forebyggende indsatser i de områder, der flygtes fra.

En human flygtninge politik drejer sig ikke i udgangspunktet om arbejdskraft og udlændingepolitik. Men når familier ender med at bo her i mange år og få børn i Danmark som tager alle relevante uddannelser her. Så skal vi sikre at de også kan være her på ligelige vilkår med andre unge.

Jeg håber personligt at jeg ikke skal høre flere historier om Maraim, Ben, Zain, Ayat og Maarisha – men det tvivler jeg meget på, hvis vi ikke tør tage fat i at ændre de skøre regler på udlændingeområdet.

Læs mere her:

Stem en iværksætter og erhvervsmand i folketinget.

Jeg har arbejdet som iværksætter og erhvervsmand i mange år. Som business angel og investor kender jeg til det liv som mange lever, når de satser alt på en god ide.

Nye spændende virksomheder opstår ikke uden sprudlende iværksætteri med initiativrige grundlæggere og risikovillige investorer. Dette har altid været kernen i dansk erhvervsliv: at turde tage initiativ, at ville lykkes også når det er svært og få hjælp fra andre når risikoen bliver for stor.

Som iværksætter og erhvervsmand mener jeg, at det er afgørende for Danmarks fremtid, at nye virksomheder kan vokse og gro for at blive skattebetalere og arbejdsgivere. Når vi sammenligner med andre lande hænger vi bagefter, eksempelvis børsnoteres der langt flere virksomheder i Sverige end i Danmark.

Moderaterne er kommet med en sammenhængende økonomisk plan, der øger vækst og beskæftigelse frem mod 2030. Danmark har nogle af OECD’s højeste skatter på aktienindkomst. Det hæmmer danskernes lyst til og mulighed for at investere og det går ud over iværksætteri. Vi ønsker derfor, som et af elementerne, at sænke aktieindkomstskatten til 30% og helt ned til 10% for aktieindkomster under 56.500 kr. Det bør også gøres muligt at investere pensionsmidler i unoterede selskaber og derved tilføre milliarder til vækstlagene i dansk erhvervsliv. Derudover ønsker vi at sænke selskabsskatten til et internationalt mere konkurrencedygtigt niveau på 15%. Samtidig vil vi fjerne en lang række erhvervsstøtteordninger.

Som iværksætter og erhvervsmand mener jeg at det skal være lettere at drive virksomhed.

Vi bør samtidig se på at lempe bureaukratiske regler og sikre lettere adgang til risikovillig kapital på markedsvilkår. Helt konkret mener jeg, at det skal være langt lettere at etablere nye virksomheder. Derfor skal kapitalkravet for at starte et selskab skal også halveres fra de nuværende 40.000. Muligheden for at få en bankkonto skal forbedres. Her skal vi se på at lempe de alt for restriktive hvidvask-regler og sikre bedre garantiordninger, der gør det lettere at låne eller få en kassekredit for selvstændige.

VI bør også forenkle reglerne for medarbejeraktier og fjerne lagerbeskatning for nyere virksomheder hvis værdi kan svinge meget de første år.

Man kunne også overveje fradrag for hjemmekontor, samt at se på at sidestille dagpengemuligheder for selvstændige med øvrige lønmodtagere.

Dette var blot en række bud på bedre vilkår for nye virksomheder. Kommer jeg i Folketinget lover jeg at arbejde for at få disse tiltag gennemført.

Læs mere her:

Psykiatri i Danmark – Det skal vi gøre langt bedre! Her er Moderaternes bud

Fokus på psykiatri med 100 km om Christiansborg

Søndag løb jeg med Søren Djernæs fra Ungdommens Røde Kors rundt om Christiansborg. Søren ville med 100 km om Borgen sætte fokus på psykiatri og unges mistrivsel. Jeg løb med 10 km og lyttede på Sørens tanker omkring unges mistrivsel og hvad man kan og bør gøre. Søren har bla. tanker om gratis psykologhjælp, livsmestring og mindre fokus på karakterer. Men Søren lægger også vægt på at han ikke er ekspert men gerne som borger vil sætte fokus på området og få særligt politikere på banen omkring psykiatri. Så lad mig tage et kort overblik over dette.

Psykiatri og Sundhed

I Danmark har vi i mange år underprioriteret og undervurderet hele det psykiatriske område. Det er derfor skuffende, når politikere fra en bred kreds af partier lige inden et valg, gennemfører hastelovgivning på et område der fortjener bedre.

Det er dog positivt, at der nu er bred enighed om vigtigheden af bedre psykiatri i befolkningen og blandt de ledende politikere på Christiansborg. Vi ser alt for mange eksempler på svigt af medborgere som bliver efterladt til sig selv eller ”systemet”. Vi ser også et kraftigt stigende antal børn og unge der har ondt i sindet.

Trods mange advarsler og faglige rapporter gennem en årrække, så skulle dette område så hastes igennem kort inden valget. Ellers som Lars Løkke kalder det ”politik på speed”. Regeringen valgte en ikke gennemarbejdet løsning. Frem for en plan, der er gennemtænkt med de store forandringer, der skal ske i sundhedsvæsnet og den offentlige sektor, så valgte regeringen en underfinansieret løsning.

I Moderaterne går vi til valg på en bred regering hen over midten. Vi ønsker et brud med blokpolitik så vi kan sikre sammenhængende lovgivning, der holder på lang sigt og er finansieret.

Vi skal investere i sundhed og psykiatri. Det er vigtigt at betragte arbejdet med psykiatri som en forebyggende investering. Vi kan forhindre at mennesker bliver sat af, hvis vi investerer i mennesker tidligt og omhyggeligt. Vi kan således også spare midler i den offentlige sektor.

Jeg og Moderaterne vil arbejde for at

  1. Ligestille psykisk sygdom med fysisk og lave pakkeforløb i psykiatrien, inspireret af kræftpakkerne.
  2. Genåbne psykiatriforliget og sikre en langt mere grundig og sammenhængende plan og lovgivning. Sikre den langsigtede finansiering, ikke blot til de næste to år. Vi må forpligte de ansvarlige partier som man gjorde med forsvarsforliget.
  3. Fagpersoner, det vil sige de enkelte medarbejdere og ledere, skal have langt mere ansvar og indflydelse ifht patienter og pårørende. Samarbejdet mellem offentligt og privat skal styrkes.
  4. Der skal sættes specifikt ind, og langt tidligere end i dag, på området med børn og unge som i dag oplever mistrivsel. Skoler og kommuner skal have ressourcer og viden til at løse denne opgave. Vi skal ”sænke tempoet” for de mange unge mennesker som ikke kan følge med. Vi skal stoppe med unødigt at pace dem gennem uddannelsessystemet. Mere ro og færre valgmuligheder kan være en løsning for mange.
  5. Moderaterne vil Indføre en ”værdighedsydelse”. Det skal være slut med at jage de mange, ofte psykisk syge og personer med ”et skævt sind”, rundt i systemet. Man skal have mulighed for en ydelse, hvor man samtidig kommer fri af systemkrav.
  6. Folk på ”værdighedsydelse” skal have mulighed for at arbejde på en indslusningsløn uden modregning i ydelsen. Dermed får de få en chance for at få greb om egen tilværelse og med tiden kæmpe sig ind på det almindelige arbejdsmarked.

Læs mere om Sundheds politik:
Sundhed og Vores sundhedsvæsen skal redes både på kort og lang sigt

Bank smed Hassan ud.

Hassan og hans hustru Mahabba er syriske flygtninge. Efter at have været i praktik så har Hassan overtaget slikbutikken Candybell i hjertet af Kongens Lyngby. Hassan har ansat sin hustru. Alt går godt. Men så en dag ringer banken og siger, at Hassan skal indsende mere dokumentation for at kunne bibeholde sin erhvervskonto. Den samtale ender desværre ikke godt.

Hassans bank smider ham ud

Hassan gør naturligvis som hans bank beder om. En bank skal som en del af den lovgivning om hvidvask vi har i Danmark indhente en række oplysninger om sine kunder. Og Hassan fremsender det ene efter det andet. Men som Hassan fortæller, så er ingen af dokumenterne åbenbart tilstrækkelige. Men kan heller ikke fortælle hvad der er galt med de fremsendte dokumenter. Det ender desværre med at banken ender med at opsige den erhvervskonto som Hassan har. Og her kunne fortællingen så ende med at Hassan stoppede sin slikbutik og at Hassan og Mahabba gik på sociale ydelser.

Men Hassan er stædig og vil ikke sådan give op. Så Hassan ringer rundt til en række banker for at få en erhvervskonto. Men det er bare ikke muligt. Der er afslag hele vejen rundt. Hassan kan få en konto hos Revolut men det er ikke brugbart for en erhvervsdrivende i en dansk sammenhæng med butik. Hassan’s revisor har heldigvis hørt om Marie Olafsdottir og hendes arbejde i Finklusiv hvor Marie gør flygtninge til virksomhedsejere. Marie ser Hassans dokumenter igennem og får sikret at Hassan kan få en erhvervskonto hos Andelskassen Oikos.

Hassan udvider

Og så kunne fortællingen slutte her. Men det gør den så heller ikke. For når man er en dygtig forretningsindehaver så vil man jo gerne udvide sin forretning. Så efter at Hassan har fået sin nye erhvervskonto så har Hassan fået etableret en pakkeshop i Candybell og har også fået en aftale med Western Union. Det næste erhvervseventyr skal være noget med is siger Hassan og Mahabba. De vil gerne lave frisk is og sælge den i butikken.

Hvidvask og socialt ansvar skal ses samlet

Jeg er udmærket klar over de lovmæssige krav, der er til hvidvask, som en bank er pålagt. Men bankerne har en særstilling i vores samfund. Jeg mener, at en bank også har en forpligtigelse til at sikre en finansiel social inklusion. Hvis bankerne mener, at de af lovgivningsmæssige årsager ikke kan løfte dette så må det frem i lyset. Alternativt så må bankerne se på små erhvervsdrivende som Hassan og Mahabba og finde en måde hvorpå de kan få og beholde en erhvervskonto, fremfor at gå på sociale ydelser fordi de ikke lige har de rigtige danske uddannelser.

Alle borgere bør have en chance i vores samfund. Har vi som lovgiver lavet love og regler så nogen uretfærdigt holdes udenfor så har vi gjort det forkert. Og er der nogen, der har meget snævre fortolkninger af love og regler, for uretfærdigt at holde nogen udenfor, så er det også forkert

Marie gør flygtninge til virksomhedsejere

Marie har hjulpet 71 flygtninge med at blive virksomhedsejere og dermed skabt 167 arbejdspladser med en omsætning på 83 mio kr og sparet kommunerne 8 mio kr i sociale udgifter. Og hvordan har Marie så gjort det? Jo Marie sørger for, at folk, der almindeligvist ikke kan få en erhvervskonto i en bank, alligevel får en. Marie er ikke blot en dygtig iværksætter, Marie hjælper også andre til at blive det.

Læs videre


© by Lars Arne Christensen. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.