Udlændingepolitik

Jeg møder Ayat efter at have hørt om hendes uretfærdige behandling. Ayat er født og opvokset i Danmark. Har afsluttet folkeskole og gymnasium og læser til læge. Men alligevel er Ayat ikke dansk statsborger.

Ayat er student, og det med topresultat. Men Ayat bliver student 40 dage FØR hun fylder 18 år. Derfor kan hun, ifølge en fortolkning af loven, ikke få permanent ophold i Danmark, da hun ikke har været i ubrudt uddannelse TIL hun fylder 18. Det til trods for, at de regler Ayat søger under er særligt lempelige regler for unge mellem 18 og 19 år.

Men Ayat har ikke afbrudt nogen som helst uddannelse på noget som helst tidspunkt. Det er en helt absurd afgørelse af Udlændingstyrelse. Naturligvis skal vi ikke lukke hele verden ind i Danmark, men omvendt skal vi have en udlændingepolitik, som er både  fair og fornuftig.

Indvandring til Danmark

Historisk har Danmark været et åbent land for dem, der kom udefra, og som ønskede at bidrage til det danske samfund.

Fælles for alle disse indvandrergrupper har været, at de relativt hurtigt blev integreret samtidigt med, at de bevarede deres særpræg. Vi værdsætter den indvandring, som beriger, men som også respekterer vores kultur. Ingen har patent på dansk kultur, som er under konstant udvikling.

Der er værdier, som vi forventer, at alle respekterer. Tolerance, kønslighed, frihed fra social kontrol, respekt for vores medmennesker og overholdelse af vores love er grundlæggende værdier.

Desværre har indvandringen i de seneste årtier ikke kun båret præg af harmoni og integration. Det er der i hvert fald to forklaringer på.

For det første kommer en stor del af indvandrerne fra lande, hvis kultur ligger langt fra vores, og hvor der er betydelig vilje til at holde fast i den medbragte kultur.

For det andet kommer en stor del af indvandringen fra samme kulturkreds, og det har muliggjort etableringen af parallelsamfund. Vi ønsker ikke parallelsamfund og modkulturer i Danmark. Hvis man vil opholde sig her i landet, må man respektere vores værdigrundlag og vise vilje til at blive en del af vores samfund. Man må altså integrere sig ved at lære dansk, deltage på arbejdsmarkedet på lige fod med danskerne og sørge for, at ens børn passer deres skole. Det er forældrene, der har ansvaret for, at børnene opdrages til at blive en del af det danske samfund.

En fair og fornuftig udlændingepolitik

Vi forbeholder os ret til at bestemme, hvem der skal kunne slå sig ned i Danmark. Derfor bør der etableres et pointsystem for, hvad der kvalificerer ikke-EU-borgere til indvandring. Her kan det canadiske system tjene som forbillede. Nøglekriterierne bør være god uddannelse, demokratisk tradition og faglige kvalifikationer på mangelområder. Opholdet i Danmark skal betinges af, at personen kan finde arbejde og er selvforsørgende.

For flygtninge er situationen naturligvis en anden. Vi har en forpligtelse til at hjælpe mennesker på flugt, men Danmark kan ikke tage imod alle flygtninge. Med udsigten til fortsatte krige, undertrykkelse og hungersnød, er der desværre udsigt til en fortsat stigning i antallet af flygtninge. Det problem kan vi ikke løse i Danmark alene.

Vi ønsker derfor at arbejde for, at EU-landene får det fælles asylsystem til at fungere. Indtil videre bør Danmark kun modtage et begrænset antal kvoteflygt – ninge. Selvom det forventes, at flygtningene på et tidspunkt vender hjem, er varigheden af opholdet her i landet umulig at forudse på forhånd.

Det ville imidlertid være umenneskeligt at holde flygtningene i passivitet i årevis. Derfor kommer vi ikke uden om at integrere dem i samfundet bl.a. ved at give dem mulighed for at arbejde.

Om en fair og fornuftig udlændingepolitik mener jeg:

  • at indvandrere som beriger og respekterer vores kultur skal være velkomne.
  • at ophold her i landet kræver, at man viser vilje til at blive en del af vores samfund ved at lære dansk, deltage på arbejdsmarkedet på lige fod med danskerne og sørge for, at ens børn passer deres skole.
  • at opholdstilladelse for borgere udenfor EU skal baseres på et pointsystem, hvor nøglekriterierne er god uddannelse, demokratisk tradition og faglige kvalifikationer på mangelområder

Klik her og læs mit opslag om Ayat på Linkedin og de mange kommentarer yil hendes sag.


© by Lars Arne Christensen. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.