Ualmindelig konservativ

Jeg er erhvervsmanden med det brede syn på Danmark i en international verden. Jeg arbejder for klassiske danske værdier som arbejdsomhed, tolerance og storsind.

Aktiv erhvervsmand & politiker

Jeg er den aktive erhvervsmand, som alle efterlyser stiller op til kommunalbestyrelse, regionsråd og folketing. Jeg er super veluddannet som Cand. Scient, HD , MBA og med bestyrelsesuddannelse.

Jeg har grundlagt virksomheder i Danmark og udlandet og er i dag arbejdende bestyrelsesformand i Infiniance. Jeg er i bestyrelsen for den almennyttige forening Copenhagen FinTech. Her er jeg valgt af over 100 FinTech virksomheder i Danmark.

Jeg arbejder hårdt for at blive valgt til kommune, region og folketing og her virke for et bedre Danmark i en bedre verden. Jeg er ikke en politisk konstruktion men båret af et levet liv i hele verden med afsæt i klassiske danske værdier om arbejdsomhed, tolerance og storsind.

Iværksætteri i skolerne #KV17

Vi skal nytænke uddannelse af vores børn og unge, som skal lære om både iværksætteri og programmering i skolerne i Lyngby-Taarbæk.

Velfærdsteknologi #KV17 og #RV17

Vi skal vise lederskab omkring velfærdsteknologi og teknologi som sådan så vi kan skabe bedre og mere effektiv velfærd til gavn for alle borgere og for færre skattekroner.

Frikommuneforsøg #KV17

Jeg vil arbejde for at vi via frikommuneforsøg kan skabe nye løsninger i i Lyngby-Taarbæk fremfor blot at modtage statslige direktiver, som vi ikke har indflydelse på.

Digital viden i regionsrådet #RV17

Region Hovedstaden har fejlet ved indførelsen af den digitale Sundhedsplatform. Når jeg ser på de fejl, der er begået er det tydeligt for mig som Datalog, at der mangler viden og tyngde i det digitale modspil fra regionsrådet.

Deltag i debatten