Klassisk konservativ 💚

Jeg arbejder for klassiske borgerlige værdier som arbejdsomhed, frihed samt privat og socialt ansvar 💪

Lars Arne Christensen

Det er en stor ære og et vigtigt arbejde at repræsentere Nordsjælland som konservativ folketingskandidat.

Jeg er født i Humlebæk i Kongernes Nordsjælland og opvokset på Als i Sønderjylland. Jeg bor med min familie i det grønne Lyngby og har sommerhus i Tisvilde.

Jeg har grundlagt virksomheder i 🇩🇰 og i udlandet indenfor moderne finansteknologi. Jeg arbejder idag som Business Angel for startups.

Jeg er Cand. Scient, HD og Executive MBA. Jeg tror på viden som grundlag for succes både for os som mennesker og for 🇩🇰.

Jeg elsker mit land og mener at mit fædreland er bedst tjent i en åben og samarbejdende verden.

Jeg arbejder for klassiske borgerlige værdier som arbejdsomhed, frihed samt privat og socialt ansvar.

Deltag i debatten

Verdens sundeste folk

Vi skal have en sundhedssektor i verdensklasse. Vi skal nytænke sundhedssektoren så vi ikke blot tilfører 1000 nye sygeplejersker men også sikrer, at de arbejder på en måde, der gøre syge borgere raske på både bedre, hurtigere og billigere måder. Vi skal sørge for at de mest lovende sundheds og velfærdsteknologier kan afprøves i sundhedssektoren via forsøgsordninger. Vi skal sikre, at godkendte sundheds- og velfærdsteknologier bliver effektivt udbredt i sundhedssektoren. Men vi skal også inspirere og motivere borgerne til at tage personligt ansvar for et sundt liv. Vi skal sikre at vi ikke alene er verdens lykkeligste folk men også være verdens sundeste folk. læs mere på /maerkesager/maerkesag-1/

Danmark som en del af verden

Vores holdning til den store verden har flyttet sig så vores love ender med at lukke os inde i frygt for den store verden. Men det fungerer ikke. Udlandsdanskere kan ikke få deres familie hertil mens vi ikke kan hjemsende visse kriminelle indvandrere. Vi stopper for modtagelse af udsatte FN kvoteflygtninge fordi vi er fortravlede med at integrere ressourcestærke migranter, der ikke bør være her. Højtkvalificeret arbejdskraft fra ikke-vestlige lande kan ikke komme til landet selvom de lægger 2 mia DKK i statskassen hver år fordi vi ikke ikke have social dumping fra lavtlønslande. Vi skal sikre at Danmark forbliver en aktiv del af verden og ikke ender som en lukket enklave.

Danmark i vækst

Moderne teknologi giver uanede muligheder når milliarder af mennesker er forbundet via mobile enheder med uset regnekraft og adgang til viden. Muligheder, som forstærkes af videnskabelige gennembrud inden for kunstig intelligens, robotteknologi, internet of things, selvkørende biler, 3D-print, nanoteknologi, bioteknologi, finansteknologi, materialevidenskab, energilagring og kvantecomputere. I Danmark skal vi genlære at skabe vækst, jobs og iværksætte, hvor helt nye forudsætninger kræves af den enkelte. Mange gamle jobfunktioner forsvinder men nye opstår. Vi skal sikre passende lovmæssige rammer for mennesker, teknologi og etik så vi kan udfolde et Danmark i fornyet vækst.