Klassisk konservativ

Jeg arbejder for klassiske borgerlige værdier som arbejdsomhed, frihed og privat ansvar.

Lars Arne Christensen

Jeg er født i Humlebæk i Kongernes Nordsjælland og opvokset på Als i det skønne Sønderjylland. Idag bor jeg med min familie i det grønne Lyngby og har sommerhus i Tisvilde.

Med mit konservative folketingskandidatur i Nordsjælland er jeg vendt tilbage til mine rødder. Det er både en stor ære og også et vigtigt arbejde at repræsentere Nordsjælland på bedste vis.

Jeg er som erhvervsmand en selfmade man. “Hvilket jo lykkeligvis fratager mig for noget ansvar” sagde min salig far af og til med et smil på læben. Ikke mindst når bølgerne gik højt i min virksomhed under finanskrisen.

Jeg har grundlagt virksomheder i Danmark og i udlandet indenfor moderne teknologi. Jeg arbejder idag som Business Angel for virksomheder i opstartsfasen indenfor finansteknologi og sundhedsteknologi.

Jeg er Cand. Scient, HD, executive MBA og har taget en bestyrelses-uddannelse. Jeg tror på viden som grundlag for succes både for os som mennesker og for Danmark som sådan. Jeg mener, at vi alle har ret til hver vores holdning men ikke til egne selvopfundne fakta.

Jeg elsker mit land og mener at mit fædrelands interesser er bedst tjent i en åben og samarbejdende verden. Jeg mener, at vi for vores del skal bidrage med klassiske borgerlige værdier som arbejdsomhed, frihed og privat ansvar.

De sundeste borgere i verden

Vi skal have en sundhedssektor i verdensklasse. Vi skal nytænke sundhedssektoren så vi ikke blot tilfører 1000 nye sygeplejersker men også sikrer, at de arbejder på en måde, der gøre syge borgere raske på både bedre, hurtigere og billigere måder. Vi skal sørge for at de mest lovende sundheds og velfærdsteknologier kan afprøves i sundhedssektoren via forsøgsordninger. Vi skal sikre, at godkendte sundheds- og velfærdsteknologier bliver effektivt udbredt i sundhedssektoren. Men vi skal også inspirere og motivere borgerne til at tage personligt for et sundt liv. Vi skal ikke bare have verdens lykkeligste borgere men også have verdens sundeste borgere.

Fast og klog udlændinge politik

Vores udlændinge politik har efterhånden har knopskudt sig så stramninger rammer de gode men ikke de onde. Vi kan ikke hjemsende visse kriminelle indvandrere mens udlandsdanskere ikke kan få deres familie hertil. Vi stopper for modtagelse af udsatte FN kvoteflygtninge fordi vi er fortravlede med at integrere ressourcestærke migranter, der er vandret hertil af sig selv. Vi vil ikke have social dumping fra lavtlønslande men lukker i stedet for, for højtkvalificeret arbejdskraft fra ikke-vestlige lande selvom de lægger 2 mia DKK i statskassen hver år. Vi skal have vores udlændingepolitik tilbage på sporet. Vi skal have en fast og klog udlændingepolitik.

Lavere skat og mere privat erhvervsliv

Vi skal holde op med at beskatte dem som yder en ekstra indsats. Danmark har behov for et stærkt erhvervsliv og også behov for en underskov af iværksættere og entreprenører som til stadighed forsøger nyt. Der skal være en tydelig sammenhæng mellem risiko og gevinst. Topskatten skal væk og selskabsskatten skal være 0 i de første 10 år af en virksomheds levetid.

Deltag i debatten