Psykiatri i Danmark – Det skal vi gøre langt bedre! Her er Moderaternes bud

Psykiatri i Danmark – Det skal vi gøre langt bedre! Her er Moderaternes bud

Skrevet den:

24 oktober 2022

Fokus på psykiatri med 100 km om Christiansborg

Søndag løb jeg med Søren Djernæs fra Ungdommens Røde Kors rundt om Christiansborg. Søren ville med 100 km om Borgen sætte fokus på psykiatri og unges mistrivsel. Jeg løb med 10 km og lyttede på Sørens tanker omkring unges mistrivsel og hvad man kan og bør gøre. Søren har bla. tanker om gratis psykologhjælp, livsmestring og mindre fokus på karakterer. Men Søren lægger også vægt på at han ikke er ekspert men gerne som borger vil sætte fokus på området og få særligt politikere på banen omkring psykiatri. Så lad mig tage et kort overblik over dette.

Psykiatri og Sundhed

I Danmark har vi i mange år underprioriteret og undervurderet hele det psykiatriske område. Det er derfor skuffende, når politikere fra en bred kreds af partier lige inden et valg, gennemfører hastelovgivning på et område der fortjener bedre.

Det er dog positivt, at der nu er bred enighed om vigtigheden af bedre psykiatri i befolkningen og blandt de ledende politikere på Christiansborg. Vi ser alt for mange eksempler på svigt af medborgere som bliver efterladt til sig selv eller ”systemet”. Vi ser også et kraftigt stigende antal børn og unge der har ondt i sindet.

Trods mange advarsler og faglige rapporter gennem en årrække, så skulle dette område så hastes igennem kort inden valget. Ellers som Lars Løkke kalder det ”politik på speed”. Regeringen valgte en ikke gennemarbejdet løsning. Frem for en plan, der er gennemtænkt med de store forandringer, der skal ske i sundhedsvæsnet og den offentlige sektor, så valgte regeringen en underfinansieret løsning.

I Moderaterne går vi til valg på en bred regering hen over midten. Vi ønsker et brud med blokpolitik så vi kan sikre sammenhængende lovgivning, der holder på lang sigt og er finansieret.

Vi skal investere i sundhed og psykiatri. Det er vigtigt at betragte arbejdet med psykiatri som en forebyggende investering. Vi kan forhindre at mennesker bliver sat af, hvis vi investerer i mennesker tidligt og omhyggeligt. Vi kan således også spare midler i den offentlige sektor.

Jeg og Moderaterne vil arbejde for at

  1. Ligestille psykisk sygdom med fysisk og lave pakkeforløb i psykiatrien, inspireret af kræftpakkerne.
  2. Genåbne psykiatriforliget og sikre en langt mere grundig og sammenhængende plan og lovgivning. Sikre den langsigtede finansiering, ikke blot til de næste to år. Vi må forpligte de ansvarlige partier som man gjorde med forsvarsforliget.
  3. Fagpersoner, det vil sige de enkelte medarbejdere og ledere, skal have langt mere ansvar og indflydelse ifht patienter og pårørende. Samarbejdet mellem offentligt og privat skal styrkes.
  4. Der skal sættes specifikt ind, og langt tidligere end i dag, på området med børn og unge som i dag oplever mistrivsel. Skoler og kommuner skal have ressourcer og viden til at løse denne opgave. Vi skal ”sænke tempoet” for de mange unge mennesker som ikke kan følge med. Vi skal stoppe med unødigt at pace dem gennem uddannelsessystemet. Mere ro og færre valgmuligheder kan være en løsning for mange.
  5. Moderaterne vil Indføre en ”værdighedsydelse”. Det skal være slut med at jage de mange, ofte psykisk syge og personer med ”et skævt sind”, rundt i systemet. Man skal have mulighed for en ydelse, hvor man samtidig kommer fri af systemkrav.
  6. Folk på ”værdighedsydelse” skal have mulighed for at arbejde på en indslusningsløn uden modregning i ydelsen. Dermed får de få en chance for at få greb om egen tilværelse og med tiden kæmpe sig ind på det almindelige arbejdsmarked.

Læs mere om Sundheds politik:
Sundhed og Vores sundhedsvæsen skal redes både på kort og lang sigt


© by Lars Arne Christensen. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.