klimakrise

Klimakrise.

Vi bruger store mængder energi i vores byer, på vores arbejdspladser, i vores huse og når vi transporterer os. Det truer vores klima. Vi står derfor i en klimakrise. Det er udenfor enhver diskussion.  “Det grønne” er derfor ikke en særlig politisk disciplin, men skal tænkes ind i alt det, vi gør. Vi skal være parate til at anvende de midler, der skal til.

Danmarks rolle.

Danmark skal være et foregangsland i denne klimakrise. Men det er også vigtigt, at vores målsætninger ses i en international sammenhæng. Danmark skal arbejde for, at EU sætter ambitiøse klimamål, og EU skal presse på for, at resten af verden følger med. EU bør bruge sin position som verdens største handelsblok til at forfølge politiske mål, der kan løse den klimakrise vi i.

Både produktion og transport med fossile brændstoffer skal helt udfases inden 2035. Det mål skal nås ved en kombination af højere afgifter på fossil energi, herunder en høj CO2-afgift samt tilskud til vedvarende energi.

Vi må heller ikke glemme biodiversitetskrisen, som jeg mener er mindst lige så stor som vores klimakrise. Vi ser år efter år f.eks. færre insekter, som er grundlaget både for store dele af fødekæden men også for bestøvning.

Klimakrise, de politiske mål.

Jeg vil arbejde derfor for et mere klimavenligt, bæredygtigt og grønnere Danmark.

Jeg har været med til at opsætte vindmøller på Middelgrunden i 2002. Den tredje havvindmøllepark i verden. Jeg har kørt elbil siden 2015 og har topisoleret vores hus fra 1903 da vi købte det i 2012. Jeg skrev hovedopgave på HD om investering i vindmøller så tidligt som i 1997.

Min personlige interesse for det grønne, vores klima og klimateknologier går langt tilbage. Men vi skal have alle med omkring grøn energi og transport, bæredygtigt tøj, klimavenlige bygninger, bæredygtige fødevarer, biodiversitet og naturnationalparker.

Vi skal også være så ambitiøse at vi kan være førende på en lang række af de erhvervsmæssige muligheder så vi kan eksportere danske klimaløsninger til hele verden.

Sådan kan vi sammen løse den klimakrise vi står midt i.

Læs mere


© by Lars Arne Christensen. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.