Bootstrapping: Startup valget

Bootstrapping: Startup valget

Skrevet den:

24 august 2022

Der skal skabes gunstige rammebetingelser så iværksættere får mulighed for at realisere deres drømme startup. Der skal være plads til ambitioner, og Danmark skal også have plads til de helt store vækstvirksomheder. En startup skal ikke være tvunget til at flage ud til Sverige eller USA. Det er vigtigt for Danmark og vores vækst, at nye virksomheder, har nem adgang til kapital, og at de kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere både fra EU og udenfor EU.

Allerede i sommeren 2020 gjorde erhvervsminister Simon Kollerup (S) det klart, at han ville indkalde til forhandlinger om bedre rammevilkår for iværksætteri og startup miljøet samme efterår. Det skulle være let at drive en sund forretning i Danmark.

I marts 2021 underskrev erhvervsministeriet sammen med 24 europæiske lande en erklæring om at understøtte et bedre iværksættermiljø på tværs af landene. Et skærpet fokus og fælles fodslag skulle styrke landene i kampen mod både corona- og klimakrise. I erklæringen indgik otte forslag til, hvordan iværksætteri skulle gavnes.

I juni i år kom det så det første forhandlingsmøde om rammebetingelser for iværksætteri. Det er glædeligt, men alt for nølende. I 2030 skal vores CO2-udledninger være reduceret med 70 %. Grønt iværksætteri er en nøglefaktor for at lykkes.

Men nu er der formentligt snart valg og så må vi få sat fart på bedre rammebetingelser for iværksætteri. Moderaterne er klar.

I Moderaterne vil vi gerne styrke, at vi får flere vækstiværksættere og vækstvirksomheder og at de får en stemme i dansk politik.

Der skal skabes gunstige rammebetingelser så iværksættere får mulighed for at realisere deres drømme. Der skal være plads til ambitioner, og Danmark skal også have plads til de helt store vækstvirksomheder. En startup skal ikke være tvunget til at flage ud til Sverige eller USA. Det er vigtigt for Danmark og vores vækst, at en startup, har nem adgang til kapital, og at de kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere både fra EU og udenfor EU.

Konkret skal privates adgang til at investere i nye virksomheder lettes bl.a. gennem en forhøjelse af grænsen for den andel af pensionsopsparingen, der kan investeres også i et enkelt unoteret selskab.

De danske skattemæssige forhold er stærkt uhensigtsmæssige for ejere af danske vækstvirksomheder. Fremfor at børsnotere sig på First North i Danmark så ser vi langt flere ejere som lader deres danske vækstvirksomheder børsnotere i vores naboland Sverige. Den danske forening for børsnoterede vækstvirksomheder har beskrevet denne problemstilling meget præcist. Moderaterne vil arbejde for, at et flertal i folketinget vil være med til at ændre skattelovgivningen så danske vækstvirksomheder i fremtiden kan blive børsnoteret i Danmark.

Moderaterne vil vi sikre rammebetingelser, der opmuntrer til at starte og investere i en startup.

På trods af at danskernes opsparing er historisk høj, så ligger vi langt bag Sverige, når det kommer til risikovillig kapital. Adgangen til kapital kan styrkes, hvis vi får de private midler bragt i spil. Dette kan gøres ved at forbedre muligheden for at investere privatadministrerede pensionsmidler i unoterede aktier samt ved at gøre investorfradraget mere anvendeligt.

Men der er også en interessant ide fra DI om at lade mikrovirksomheder geninvestere hele deres overskud. Hvis virksomheder med mindre end 10 ansatte udelukkende skal betale selskabsskat af udloddet overskud, så vil det betyde øget likviditet. Det vil også skabe bedre mulighed for investering i udvikling og en reduceret administrativ byrde.

Nu er mikrovirksomheder bestemt ikke nødvendigvis vækstvirksomheder. Men ved at skabe en større og bedre grobund for mindre virksomheder så stiller vi Danmark en mere gunstig position. Så kan nogle af de mindre virksomheder måske vokse sig store og blive til reelle vækstvirksomheder.

Moderaterne har det som høj prioritetet at sikre arbejdskraft og forbedre rammerne for iværksættermedejerskab.

Mange virksomheder har problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft her i landet. Det problem bør løses ved at give mulighed for at hente kvalificeret arbejdskraft fra lande udenfor EU. Vi er fortalere for et pointsystem, hvor der lægges vægt på ansøgerens uddannelse og kvalifikationer, som vi oplever, der er mangel på indenlandsk.

Men det er også dyrt at ansætte kvalificeret arbejdskraft. Udgiften kan lettes ved at lade iværksættere ansætte under samme beskatningsvilkår som forskerskatteordningen. Vi har brug for forskere, men vi har også brug for dygtige medarbejdere til at omsætte forskning og ideer til iværksætteri.

Derudover skal det være lettere at udbyde medarbejderaktier, hvilket Dansk Industri har beskrevet detaljeret i deres eget katalog om iværksætteri.

Startup innovation kan gavne i grøn omstilling og offentlige udbud.

Sommeren 2022 har været endnu en påmindelse om den globale opvarmning. I Moderaterne går vi konkret ind for en CO2-afgift, der skruet rigtig sammen for, at sikre mindre udledning.

Vi mener også at iværksætteri kan bidrage med at finde løsninger på klimakrisen. Men det kræver også, at staten er i stand til at invitere startup miljøet. Eller at staten kan skabe innovationscentre hvor en startup kan samarbejde med det offentlige. Det kan være om grønne løsninger og deltagelse i offentlige udbud på rimelige vilkår.

Moderaterne vil arbejde for at vi får en kultur hvor visioner for fremtidens innovation med tech & life science og det at drive virksomhed er værdsat.

Det er ikke politikernes opgave at udpege fremtidens vindere. Politikerne har ingen chance for at vide hvilke idéer, der ender i succes flere år frem i tiden. Det er den enkelte iværksætters villighed til at tage risikoen ved at prøve sig frem, der giver resultater.

Den iværksætter, der lykkes med sin startup, skal til gengæld også have lov til at beholde en betydelig del af frugten ved både at tage risiko og at udføre stort arbejde.

Men det er politikernes ansvar at sikre at udviklingen i dansk erhvervsliv har et tempo og en retning så vi altid er konkurrencedygtige. Vi skal sikre at de unge mennesker allerede i folkeskolen også lærer at tænker innovativt. Vi skal sikre, at de elever, der har sådanne forudsætninger kan videreudvikle dette på ungdomsuddannelser med særlige linjer for dette.

I dag er det tech og life science vi alle tænker vi skal leve af. Sådan var det ikke for 50 år siden. Om 50 år kan det se anderledes ud igen. Men evnen til at sætte visioner for fremtiden og arbejde ud fra disse vil fortsat være afgørende for, at Danmark også i fremtiden er et moderne land. Et land hvor virksomheder kan skabe den vækst og velstand, der skaber de bedste rammer for borgernes liv.

Lars Arne Christensen Folketingskandidat for Moderaterne i Københavns Omegn

Lean Milo Folketingskandidat for Moderaterne i København

Klik her for at læse indlægget i Bootstrapping.


© by Lars Arne Christensen. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.