Klagesager på vej ombudsmanden

Klagesager på vej ombudsmanden

Skrevet den:

28 september 2022

Det er uacceptabelt at Maarisha Singh fratages retten til permanent ophold i Danmark fordi hun bliver student som 17 årig. Årsagen er at udlændingestyrelsen mener, at Maarisha har afbrudt sin uddannelse fordi hun bliver student før hun fylder 18 år. Men Maarisha har gennemført alle sine uddannelser. Maarisha har uden ugrundet ophold søgt ind på en supplerende uddannelse på Niels Brock og herefter søgt ind på CBS, hvor hun læser idag. Vi har besøgt ombudsmanden for at få overblik over vores klagemuligheder.

Udlændingestyrelsen mener, at Maarisha har afbrudt sin uddannelse inden hun fylder 18 fordi hun har taget studentereksamen som 17 årig.

Ahvadfornoget?

Ja det er helt skørt at læse. Men efter gymnasiet skal Maarisha ligesom flere andre unge tage et lovpligtigt suppleringskursus for at få lov til at starte på sin uddannelse. Det starter på Niels Brock 1. oktober og her starter Maarisha så og gennemfører kurset og læser idag på CBS.

Men denne naturlige pause mellem to uddannelser får altså udlændingestyrelsen til at fratage Maarisha retten til at få permanent ophold i Danmark. Iøvrigt efter de såkaldt lempelige regler for 18-19 årige.

Forkert praksis

Som jeg tidligere har beskrevet i sagen om Ayat Khoraizat så er denne praksis i udlændingestyrelsen forkert. I praksis vil det nemlig betyde, at alle unge i samme situation som Maarisha allerede fra 9 klasse over sommerferien vil have afbrudt deres uddannelse ved overgangen til deres ungdomsuddannelse. Men det er jo ikke reelt tilfældet og heller ikke noget som udlændingestyrelsen påberåber sig.

Maarisha har derfor ud fra alle lovmæssige kriterier gennemført alle sine uddannelser. Maarisha har gjort alt for at være en både dygtig og gennemsympatisk borger i Danmark.

Afgørelsen af Maarisha’s sag er desværre ikke den eneste af sin art og man kan naturligvis klage over afgørelsen. Udlændingenævnet er dog op til 2 år om at behandle en klage. Men det forekommer ganske ejendommeligt at skulle klage når vi kan se at udlændingenævnet tidligere i en langt mere kompliceret afgørelse har underkendt udlændingestyrelsens afslag om permanent ophold til en 18-19 årig som havde en langt mere spidsfindig sag end både Ayat og Maarisha.

Ombudsmanden

Vi ved at der er flere sager som Ayats og Maarishas og at sagsbehandlingen er forkert. Vi har derfor været forbi ombudsmanden, som har til opgave at sikre, at sagsbehandlingen i vores offentlige system følger loven. Men desværre først når alle klagemuligheder er udtømte.

Heldigvis har ombudsmanden også mulighed for af egen drift at tage en række sager og se på udlændingestyrelsens forkerte afgørelser.

Nu samler vi sagerne sammen.


© by Lars Arne Christensen. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.