Flere og bredere frikommuneforsøg

Flere kommuner skal med i nye og bredere frikommuneforsøg så vi kan få skabt innovation med afsæt i borgernes ønsker fremfor statens ideer

Vi står overfor en række nye teknologier som vil forandre vores samfund. Jeg vil arbejde for at kommuner og borgere via frikommuneforsøg viser lederskab og præger denne udvikling fremfor blot at modtage statslige direktiver som vi ikke har haft indflydelse på.

Velfærdsteknologi kan skabe helt nye løsninger indenfor social-, ældre-, handicap- og misbrugsområdet samt i forbindelse med social og sundhedsydelser.

Selvkørende biler og busser skal kunne afprøves i flere kommuner. Det almindelige handelsliv i vores byer skal bibringes digitale færdigheder så det ikke udkonkurreres af netbutikker men spiller sammen med dem.

Deleøkonomi skal afprøves og gerne sammen med en første udgave af en digital krone. Skolerne skal nytænke tværfaglig uddannelse af de unge og må gerne skele til måden det gøres på i Finland.

Alle unge under 25 skal tilbydes at lære et ekstra fremmedsprog – og her tænker jeg på et programmeringssprog.

Konkret vil jeg arbejde for:

  1. Flere og bredere frikommuneforsøg
  2. Alle kommuner skal kunne deltage i mindst et projekt med moderne teknologi
  3. Alle kommuner skal tilbyde unge under 25 at lære mindst et programmeringssprog