Et styrket forsvar

Vore forsvarsbudget skal op på 2% af BNP så vi lever op til vores forpligtigelser overfor vores NATO partnere

Danmarks forsvarsbudget for 2017 er på 21.7 mia DKK, hvilket svarer til 1.1 % af BNP. Der et et godt stykke op til de 2% og de ca 40. mia DKK vi har lovet vores NATO partnere at bruge på vores forsvar hvert år.

Putin har invaderet Georgien og Krim-halvøen og opererer frit i det østlige Ukraine. De svenske og finske territorialgrænser bliver jævnligt kompromitteret af det russiske forsvar. Vi hører samtidigt fra Trump, at vi ikke skal betragte det som usandsynligt at USA kan trække sig fra dele af sin indsats i NATO hvis de øvrige NATO lande ikke betaler 2% af BNP til deres forsvar som aftalt.

Danmark og NATO er i den foreliggende geopolitiske situation nød til at have et troværdigt forsvar. Danmark er derfor nødt til at øge forsvarsbudgettet. En forøgelse af forsvarsbudgettet bør vedrører både en forøgelse af mandskab og en forbedring af materiel og kan også vedrøre en tilførsel af ressourcer til en optimering af det arbejde hjemmeværnet leverer.

Danmark er også en del af EU og her fremlagde EU-kommissionen i efteråret et forslag om fælles indkøb af forsvarsmateriel. I henhold til EU-kommissionens beregninger vil der være væsentlige fordele forbundet med et fælles indkøb af forsvarmateriel også potentielt set for Danmark. Men desværre har Danmark EU-forsvarsforbeholdet, som umuliggør et fælles indkøb af forsvarsmateriel i EU. Et fælles indkøb, som ellers ville gøre det lettere for Danmark med færre midler at få indkøbt påkrævet materiel hhv at få bedre materiel for de samme penge.

Jeg vil konkret arbejde for:

  1. At det danske forsvarsbudget kommer op på 2% af BNP som lovet til vores NATO partnere
  2. At vi øger mandskabet, forbedrer materiel og tilgodeser hjemmeværnet
  3. At vi på sigt kommer af med EU-forsvarsforbeholdet