Børn tidligere og mere fleksible forhold for familier

Vi skal sikre at vi får børn mens vi er yngre og at vi har nogle fleksible forhold, som gør det attraktivt at få børn

Fødselsraten i Danmark, som i dag ligger på 1,7 barn pr. kvinde. Dette tal er langt lavere end de 2,2 børn, der skal til for at sikre en bæredygtig demografisk udvikling, og koblet med den høje alder for førstegangsfødende kvinder tegner der sig et sort billede for overførelsen af vores kulturelle og nationale vitalitet til næste generation.

Vi skal gøre det mere attraktivt for unge at stifte familie og få børn i en tidligere alder. Det har højeste prioritet at sikre, at unge par og familier kan få børn tidligere end i dag, hvis det er det, de ønsker. Der er flere måder, hvorpå dette kan blive en realitet.

Hvis vi skuer mod Sverige, er ”den stressede børnefamilie” stort set fraværende. Dette skyldes blandt andet langt bedre vilkår for børnefamilier, da daginstitutionerne har åbent fra klokken seks om morgenen til klokken seks om aftenen. Et andet element er den svenske hjemmeserviceordning kaldet ROT-ordningen. Gennem den får man skattefradrag for forskellige hjemmeserviceydelser som børnepasning og rengøringshjælp på helt op til 50.000 svenske kroner.

Et område, hvor svenskernes ligestilling også skinner igennem, er barselslovgivningen. Den deles ligeligt mellem forældrene, hvilket også berører virksomhederne ens, når medarbejderne går på barsel. Man undgår herved den forskelsbehandling, der eksisterer på det danske jobmarked, mellem mænd og kvinder, som blandt andet bevirker, at kvinder vælger at få børn i en senere alder.

Jeg vil arbejde for at vi får skabt en lignende ROT-ordning i Danmark. Det skaber bedre rammevilkår for både unge par med familiedrømme og lemper presset på børnefamilierne, og de to forhold i kombination kan forhåbentlig knække den nedadgående demografiske kurve, vi i dag er vidne til.

Jeg vil konkret arbejde for at:

  1. Vi skal gøre det mere attraktivt for unge at stifte familie og få børn i en tidligere alder.
  2. Vi skal have skabt en lignende ROT-ordning i Danmark.
  3. Vi får lavet en barselslovgivning, der berører virksomhederne ens, når medarbejderne uanset køn går på barsel.