Min politik

Jeg er en arg modstander af alt der er tænkt og skåret småt med vilje

Danmark og den vestlige verden er udfordret på mange måder. Vi har en aldrende befolkning og et lavt fødselstal. Vi har en lav deltagelse i Industri 4.0 set i forhold til Silicon Valley. Vi har et økonomiske pres på vej fra både et kommende Brexit samt Trumps America First. Vi har Putin, der opruster i øst og USA der truer med at forlade NATO. Vi har klimaforandringer der presser vores kyster.

Vi har et Europa der kæmper både med flygtninge, indvandring og migranter, ungdomsarbejdsløshed og en stor ulighed i Sydeuropa, et skævt niveau for euroen, samt manglende arbejdsmarkedreformer i mange lande herunder Frankrig.

Vi har et pres på vores værdier og har svært ved altid at finde de svar på vores udfordringer, som er i overensstemmelse med vores europæiske idehistorie om demokrati, ytringsfrihed, retssikkerhed og religionsfrihed.

Jeg arbejder med indsigt og engagementet for en samlet konservativ politik, hvor vi nytænker rammevilkår inden for erhverv og vækst, forskning og uddannelse, det familiepolitiske, det sociale og sundhedsmæssige område samt beskæftigelsesområdet.

Jeg arbejder for en centrum-højre akse der skaber løsningerne omkring flygtninge, indvandrere og migranter på en måde som er rimelig, pragmatisk, realpolitisk gennemførbar, og hverken særligt sympatisk eller usympatisk, men blot fornuftig og i overensstemmelse med vores love og de værdier, der ikke nødvendigvis står i nogen lov.

Formålet er at sikre, at Danmarks position bevares og styrkes og at vores politik er i overensstemmelse med de europæiske værdier vi står for. Lykkes dette så vil Danmark fremover være et af verdens mest foretagsomme, rigeste og mest fredelige lande, men også stadigt have verdens lykkeligste befolkning.

Mine mærkesager