Nordsjælland med stærk infrastruktur

Vi skal sikre at Nordsjællands borgere har den infrastruktur der sikrer et godt liv.

Infrastrukturen i Nordsjælland er ikke som den bør være. Der er for megen trængsel mod København om morgenen og hjem igen om aftenen.

De der benytter Kystbanen oplever en af Danmarks mest upræcise togstrækninger.

Det er i forvejen ikke rimeligt at vi i Nordsjælland skal betale udligning til Jylland så jyske kommuner kan have et højere service niveau end nordsjællandske kommuner.

Men at vi skal se på at der bygges den ene motorvej efter den anden i Jylland mens vi ikke har een eneste funktionel motorvej der går til vores største byer er helt uacceptabelt.

Konkret vil jeg arbejde for at:

  1. Hillerødmotorvejen skal gå til Hillerød.
  2. Helsingørmotorvejen skal udvides fra Isterødvejen til 3 spor i begge retninger.
  3. Frederikssundsmotorvejen skal gå til Frederikssund.
  4. Kystbanen får de rammer der skal til for at sikre en stabil drift.