Danmark som en del af verden

Vi skal sikre at Danmark forbliver en aktiv del af den internationale verden.

På DTU High Tech Summit 2018 bliver jeg stoppet af disse seje unge fra Ørestad gymnasium som vil høre hvilken uddannelse jeg har. Jeg er jo egentlig mest nysgerrig efter at høre hvad de tænker om deres fremtid. Selina (tv) vil gerne være civilingeniør indenfor sundhedsteknologi og Hilâl (th) vil gerne arbejde med bæredygtighed og pharma. Det syntes jeg er sejt og jeg har som altid håb for fremtiden.

En fremtid hvor mennesker bedømmes på hvad de kan og vil og ikke på baggrund af tro, race, køn, seksuel orientering eller værdier som politikere med nidkærhed fastlægger i love og regler for at udmønte deres ret personlige opfattelse af vores grundlov.

Men vores holdning til hinanden har desværre ændret sig så vi bruger tid på at afgrænse vores borgerlige frihedsrettigheder samtidigt med at vi laver love der skal afskærme os fra verden.

Men det fungerer ikke.

Udlandsdanskere kan ikke få deres familie hertil mens vi alligevel ikke kan hjemsende visse kriminelle indvandrere.

Vi stopper for modtagelse af udsatte FN kvoteflygtninge fordi vi er fortravlede med at integrere ressourcestærke migranter, der ikke bør være her.

Mere højtkvalificeret arbejdskraft fra ikke-vestlige lande må ikke komme til Danmark, selvom de lægger 2 mia DKK i statskassen hver år, alene fordi vi ikke ikke have social dumping fra lavtlønslande.

Vi skal sikre at Danmark er en aktiv del af verden, ikke en lukket enklave.

Det har både sine gode og dårlige sider. Men sålænge de gode overstiger de dårlige så må vi tage det sure med det søde.

Vi skal under alle omstændigheder opføre os ordentligt og sikre, at voksne og unge, også unge som Selina og Hilâl har mod på at skabe et stærkt Danmark, som også er en aktiv del af den internationale verden. 

Jeg vil konkret arbejde for:

  1. At vi genoptager modtagelsen af kvoteflygtninge og siger nej til menneskesmuglere.
  2. At vi får mere højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark og at topskatten fjernes.
  3. At udlandsdanskere kan få deres familie til Danmark
  4. At kriminelle indvandrere udvises så effektivt som muligt.
  5. At sikre at borgelige frihedsrettigheder reelt gælder alle borgere i Danmark