Danmark som en del af verden

Vi skal sikre at Danmark forbliver en aktiv del af den internationale verden.

 

Jeg mødte i januar 2019 Irina Dicusara som kom til Danmark fra Moldova som fattig 19 årig med 700 kr på lommen og nu 4 år senere er en del af den danske middelklasse 💪 Irina arbejdede i døgndrift med flere jobs som tjener og som avisuddeler igennem 2 år. Hun levede de allerførste 2 måneder af boghvedegryn sendt fra hendes mor og et lån på 5000 kr fra en dansk bekendt 👍

Idag har Irina skabt sit eget liv i 🇩🇰 med ejerlejlighed, egen bil, kæreste, permanent opholdstilladelse og er igang med en uddannelse indenfor iværksætteri 🤓 og ser nu på hus. 

Irina forstår ikke hvorfor danskerne er så optaget af at staten skal betale når man blot kan tage fat selv. Jeg er altid imponeret over mennesker der viser, at man kan hvad man vil 💪💚 Irina er en fantastisk person – hun bør have en medalje for flid, engagement og jernvilje  🥇💪😊

Jeg mener at vi skal have et Danmark hvor mennesker bedømmes på hvad de kan og vil og ikke på baggrund af tro, race, køn, seksuel orientering eller værdier som politikere med nidkærhed fastlægger i love og regler for at udmønte deres ret personlige opfattelse af vores grundlov.

Men vores holdning til hinanden har desværre ændret sig så vi bruger tid på at afgrænse vores borgerlige frihedsrettigheder samtidigt med at vi laver love der skal afskærme os fra verden.

Men det fungerer ikke.

Udlandsdanskere kan ikke få deres familie hertil mens vi alligevel ikke kan hjemsende visse kriminelle indvandrere.

Vi stopper for modtagelse af udsatte FN kvoteflygtninge fordi vi er fortravlede med at integrere ressourcestærke migranter, der ikke bør være her.

Mere højtkvalificeret arbejdskraft fra ikke-vestlige lande må ikke komme til Danmark, selvom de lægger 2 mia DKK i statskassen hver år, alene fordi vi ikke ikke have social dumping fra lavtlønslande.

Vi skal sikre at Danmark er en aktiv del af verden, ikke en lukket enklave.

Det har både sine gode og dårlige sider. Men sålænge de gode overstiger de dårlige så må vi tage det sure med det søde.

Vi skal under alle omstændigheder opføre os ordentligt og sikre, at voksne og unge, også unge som Irinia har mod på at skabe et stærkt Danmark, som også er en aktiv del af den internationale verden. 

Jeg vil konkret arbejde for:

  1. At vi genoptager modtagelsen af kvoteflygtninge og siger nej til menneskesmuglere.
  2. At vi får mere højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark og at topskatten fjernes.
  3. At der er plads til hårdt arbejdende udlændinge, der vil Danmark.
  4. At udlandsdanskere kan få deres familie til Danmark
  5. At kriminelle indvandrere udvises så effektivt som muligt.
  6. At sikre at borgelige frihedsrettigheder reelt gælder alle borgere i Danmark