Frihed og ansvar 💚💪

Giv danskerne friheden og ansvaret tilbage igen 💚🇩🇰💪

Danmark og Vesteuropa er udfordret på mange måder. Vi har en aldrende befolkning og et lavt fødselstal. Vi er bagud teknologisk set i forhold til Silicon Valley. Vi har et økonomisk pres på vej fra både et kommende Brexit samt Trumps America First og handelskrigen med Kina. Vi har Putin, der opruster i øst og USA der truer med at forlade NATO. Vi har klimaforandringer der presser vores kyster.

Vi har et Vesteuropa der kæmper både med flygtninge, indvandring og migranter, ungdomsarbejdsløshed og en stor ulighed i Sydeuropa, et skævt niveau for euroen, samt manglende arbejdsmarkedreformer i mange lande herunder Frankrig og Italien

Vi har et pres på vores værdier og har svært ved altid at finde de svar på vores udfordringer, som er i overensstemmelse med vores europæiske idehistorie om demokrati, ytringsfrihed, retssikkerhed og religionsfrihed.

Jeg arbejder for frihed, ansvar men også indsigt og engagement for en konservativ politik, hvor vi nytænker rammevilkår inden for sundhedssektoren, erhvervs- og vækstområdet, forskning og uddannelse, det familiepolitiske og socialområdet.

Jeg arbejder for en centrum-højre akse, der skaber løsningerne omkring flygtninge, indvandrere og migranter på en måde som er rimelig, pragmatisk, realpolitisk gennemførbart, og hverken særligt sympatisk eller usympatisk, men blot fornuftig og i overensstemmelse med vores love og de værdier, der ikke nødvendigvis står i nogen lov.

Formålet er at sikre, at Danmarks position bevares og styrkes og at vores politik er i overensstemmelse med de europæiske frihedsværdier vi står for. Lykkes dette så vil Danmark fremover være et af verdens mest foretagsomme, rigeste og mest fredelige lande, men også have verdens lykkeligste og meget gerne også sundeste befolkning.

Mine mærkesager