Nyt fra Lars Arne Christensen

Kronik i Berlingske Business: Et minuts stilhed for Uber

Det er ærgerligt, at Danmark ikke er kommet med på den globale bølge af vilde digitale løsninger som Facebook, Amazon, Netflix og Google. Men heldigvis repræsenterer den fjerde industrielle revolution (4IR) en så eksplosiv evolution af lukrative områder, at vi stadig har tid til at skabe vigtige danske job i... Læs mere

RÆSON: Pro-europæiske højre slår tilbage

En ændring af en populistisk opinion omkring indvandring, flygtninge og migranter er betinget af, at centrum-højre ledere i både det offentlige og det private melder sig ind i debatten og med handlinger viser andre pragmatiske veje end de, der angives af det yderste venstre og højre. Kommentar af Lars Arne... Læs mere

Berlingske: Der skal oprettes et nyt stærkt familieministerie

Vi står i Danmark over for mange udfordringer, det gælder især den manglende økonomiske vækst. Men et væsentligt element i disse udfordringer er også en demografisk udvikling med et for lavt fødselstal. Antallet af fødte børn er ikke et tilstrækkeligt stærkt grundlag for sikringen af fremtidens store generationer af ældre,... Læs mere

Oplæg om den skæve valglov

Når vi har en valglov der fordeler kreds- og tillægsmandater udfra en formel der indeholder landsdeles og storkredses areal så er det klart at der lander nogle ekstra mandater i Jylland. Men da jeg regnede igennem at det reelt var 4 mandater så forstod jeg at det svarede til at... Læs mere

Frederiksborgs Amtsavis: Jyder har for mange mandater

Tiden er løbet fra at en valgkreds geografiske størrelse har indflydelse på mandatfordeling ved folketingsvalg. Den konservative folketingskandidat Lars Arne Christensen i Helsingør, mener Folketingsvalgloven bør ændres. Hvert femte år fordeler Indenrigsministeriet, hvor i landet 135 kredsmandater er på valg. Beregningen tager hensyn til befolkningstal, vælgertal ved sidste folketingsvalg –... Læs mere